červený kontejner

Nájsť červeno-biely kontajner

 Do stacionárnych kontajnerov patrí

mobilné telefóny
IT zariadenia
hobby náradie
kuchynské spotrebiče
elektronické hračky
batérie
Všetok drobny elektroodpad s maximálnymi rozmermi 51x36x40 cm
Napr. kalkulačky, rádia, prehrávače, slúchadlá, fotoaparáty, videokamery, elektrické hudobné nástroje…

 Do kontajnerov nepatrí

televízory
monitory
žiarivky a úsporné žiarovky
komunálny odpad
zdravotnícky materiál
bio odpad
Nevhadzujte elektroodpad prekračujúci rozmery vhadzovacieho otvoru, nebezpečný odpad, autobatérie, farby, plasty, oleje…