Otázky a odpovede

1. Čo patrí do červeno-bielych kontajnerov?

Do stacionárnych kontajnerov PATRIA použité batérie a malé elektrozariadenia ako sú napr. kalkulačky, rádiá, rýchlovarné kanvice, hriankovače, fény na vlasy, žehličky,  malé počítačové vybavenie, DVD prehrávače, tlačiarne, discmany, telefóny, elektronické hračky a pod.

Do kontajnerov NEPATRIA televízory, počítačové monitory, žiarivky, žiarovky, úsporné žiarovky, veľké domáce spotrebiče (napr. chladničky, mrazničky, práčky a pod.), rovnako tonery, CD, videokazety a iné záznamové médiá.


Rozmer vhadzovacieho otvoru je 40 x 50 cm.

2. Prečo by sa mal elektroodpad triediť od zmesového?

Staré spotrebiče v sebe majú ako nebezpečné, tak aj znovu využiteľné materiály. Vďaka triedeniu a recyklácii starých spotrebičov sa darí chrániť životné prostredie pred kontamináciou nebezpečnými látkami a súčasne šetriť prírodné zdroje. Recyklácia je výhodnejšia ako ťažba surovín zo zeme.

3. Kde môžem odovzdať veľké spotrebiče ako televízor, či chladnička?

Veľký elektroodpad môžete bezplatne odovzdať na zbernom dvore vo svojom okolí, alebo ho odovzdať pri kúpe nového spotrebiča.

4. Prečo do červeno-bielych kontajnerov nepatria žiarivky?

Obsahujú malé množstvo ortuti, ktoré nesmie uniknúť do ovzdušia. Súčasne sú krehké a v červeno-bielom kontajneri by sa rozbili. V elektro predajniach a na zberných dvoroch sú na žiarovky pripravené špeciálne zberné nádoby.

5. Prečo nie sú červeno-biele kontajnery v našom meste, alebo obci?

Informovať sa môžete u kompetentného pracovníka vášho mesta, alebo obce, či už bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou ASEKOL, je možné, že umiestnenie už je naplánované. V opačnom prípade určite dostanete na rovnakom mieste vysvetlenie, prečo vo vašom okolí červeno-biely kontajner chýba.