Kontakty

ASEKOL SK s.r.o.


ASEKOL SK s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

Bankové spojenie


IČO: 45 602 689
DIČ: 2023076594IČ

DPH: SK2023076594

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 66339/B.

Obchodný zástupca

Tomáš Štefančík
Telefón: +421 948 249 260
E-mail: stefancik@asekol.sk

Kontakt pre médiá

Telefón: +421 948 991 900
E-mail: press@asekol.sk

Máte otázky? Napíšte nám!

E-mail: info@cervenobielekontajnery.sk