29. 7. 2022

Sieť červeno-bielych kontajnerov na elektroodpad sa dostane k ďalším 45-tisíc Bratislavčanom

Červeno-biele kontajnery sa do ulíc hlavného mesta dostali prvý krát ešte v roku 2020. Po úspechu medzi obyvateľmi jednotlivých mestských častí teraz k 29 umiestneným červeno-bielym kontajnerom v deviatich mestských častiach pribudnú ďalšie 3 aj v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Sieť na zber elektroodpadu tak bude mať k dispozícii 310 tisíc obyvateľov hlavného mesta. Množstvo elektroodpadu sa každoročne […]

Zistiť viac
2. 6. 2022

PO ÚTOKOCH VANDALOV SA KONTAJNERY NA ELEKTROODPAD VRACAJÚ NASPÄŤ DO ULÍC HLAVNÉHO MESTA

Koncom roka 2020 spoločnosť ASEKOL SK umiestnila na najväčšom slovenskom sídlisku v bratislavskej Petržalke 15 inteligentných kontajnerov na veľmi malý elektroodpad z domácností. Len niekoľko týždňov po ich rozmiestnení a pozitívnom prijatí zo strany občanov musela všetky zberné nádoby z dôvodu pretrvávajúceho vandalizmu stiahnuť. A to aj napriek priaznivým ohlasom občanov. Problémy s vandalizmom sa […]

Zistiť viac
31. 1. 2022

SLOVÁCI ZAČÍNAJÚ VNÍMAŤ DÔLEŽITOSŤ TRIEDENIA. V ROKU 2021 ZACHRÁNILI PRED SKLÁDKAMI TAKMER 270 TON ELEKTROODPADU

Elektroodpad bol aj v roku 2021 najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu. Priamoúmerne však narastá aj množstvo elektroodpadu, ktorý sa nedostane na recykláciu a končí na skládkach alebo voľne pohodený v prírode, čo má na životné prostredie a planétu v čase klimatickej krízy zvyšujúci sa negatívny dopad. Aj preto je správne zhodnocovanie elektroodpadu čím ďalej dôležitejšie. Vďaka […]

Zistiť viac
13. 10. 2021

AKO NALOŽÍTE SO SVOJIMI SIEDMIMI KILOGRAMAMI ELEKTROODPADU ROČNE?

Medzinárodný deň elektroodpadu si pripomíname iba štvrtýkrát a v tomto roku sa sústreďujeme na to, ako môžeme my občania jednoducho pomôcť obehovému hospodárstvu. Elektroodpad je najrýchlejšie a najviac rastúca odpadová komodita. Štúdia OSN uvádza, že každý človek na planéte vyprodukuje v roku 2021 v priemere 7,6 kilogramu elektroodpadu, čo predstavuje v globálnom meradle masívnych 57,4 milióna ton ročne. […]

Zistiť viac
25. 6. 2021

V Bratislave sa rozrastá zberná sieť červeno-bielych kontajnerov na drobný elektroodpad. V mestských častiach pribudne 16 nových inteligentných zberných nádob.

Prvé zberné nádoby sa v hlavnom meste objavili ešte v druhej polovici minulého roka. Za krátky čas  sa prostredníctvom 23 zberných nádob umiestnených v mestských častiach Bratislava – Rača a Bratislava – Petržalka vyzbieralo takmer 21 000 kilogramov drobného elektroodpadu a použitých batérií. Vďaka správnej recyklácii vyzbieraného množstva sa ušetrilo približne 16 000 kilogramov ekvivalentu […]

Zistiť viac
19. 2. 2021

NIČENIE KONTAJNEROV V PETRŽALKE NEPRESTÁVA. PREVÁDZKOVATEĽ SŤAHUJE ZBERNÉ NÁDOBY.

Za posledný mesiac bolo v mestskej časti Bratislava – Petržalka zničených 5 kontajnerov na elektroodpad. Z celkového počtu 15 kusov umiestnených po uliciach Petržalky je tak zničená už tretina. Na najväčšom slovenskom sídlisku bolo v polovici decembra osadených 15 nových zberných nádob na elektroodpad. Za ten čas sa vyzbieralo 7 000 kilogramov elektroodpadu a toto […]

Zistiť viac
8. 2. 2021

Z DÔVODU PRETRVÁVAJÚCEHO VANDALIZMU Z PETRŽALKY STIAHNUTÉ UŽ 4 KONTAJNERY NA DROBNÝ ELEKTROODPAD

V prvej polovici decembra 2020 spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o. v spolupráci s oddelením životného prostredia MČ Bratislava-Petržalka umiestnila 15 ks červeno-bielych kontajnerov na zber drobného elektroodpadu, batérií a akumulátorov na vybrané miesta. Ani nie dva mesiace od ich umiestnenia eviduje mestská časť viaceré podnety k poškodeniu kontajnerov. Spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o. musela pre vandalizmus v […]

Zistiť viac
9. 12. 2020

ZBER DROBNÉHO ELEKTROODPADU OD DECEMBRA UŽ AJ V PETRŽALKE

Slovensko si čoraz viac osvojuje základy správneho triedenia odpadu. Avšak aj napriek rastúcim číslam je miera recyklácie odpadu pod priemerom Európskej únie, a to až o celých 10 percentuálnych bodov.  Zvýšiť podiel vytriedenej zložky z komunálneho odpadu v Petržalke majú aj  červeno-biele kontajnery určené na zber drobného elektroodpadu.   15 unikátnych kontajnerov na najväčšom sídlisku v […]

Zistiť viac
23. 11. 2020

V SLIAČI VYZBIERALI 1 A POL TONY ELEKTROODPADU. SAMOSPRÁVY SI NOVÝ SYSTÉM ZBERU ELEKTROODPADU OBĽÚBILI.

Hlavným pilerom v systéme zberu elektroodpadu a použitých batérií na Slovensku je spotrebiteľ. Ten rozhoduje o tom, či elektroodpad z domácnosti skončí na skládke alebo v spracovateľskom zariadení na recyklácii. Doteraz najjednoduchšou možnosťou bolo využiť tzv. spätný zber, kedy sa starý spotrebič bezplatne odovzdá v predajni elektrospotrebičov pri nákupe nového. Zvyšujeme podiel vytriedenej zložky odpadu S unikátnym riešením ako zjednodušiť ľuďom zber […]

Zistiť viac
9. 9. 2020

ČERVENO-BIELE KONTAJNERY VYUŽÍVA UŽ 10% SLOVÁKOV

Spotreba elektroniky každý rok narastá a s ňou narastá aj množstvo elektroodpadu. Priemerný Slovák vyprodukuje ročne viac ako 7,5 kg odpadu z elektrozariadení z čoho vyplýva, že celkový objem elektroodpadu sa pohybuje v desiatkach miliónov kilogramov každý rok. Určitá časť sa recykláciou materiálovo zhodnotí, avšak stále veľká časť končí na skládke. Unikátny projekt, ktorého cieľom je zvýšiť mieru správneho nakladania […]

Zistiť viac