Pre samosprávy

Projekt červeno-bielych stacionárnych kontajnerov na zber malého elektroodpadu zahájila spoločnosť ASEKOL SK v roku 2016. Červeno-biele kontajnery uľahčujú ľuďom odovzdávanie starých spotrebičov bližšie pri mieste ich bydliska. S malým elektroodpadom tak obyvatelia miest a obcí nemusia ísť až na zberný dvor, ale môžu ho kedykoľvek a pohodlne odovzdať do kontajnerov. Tie sú väčšinou umiestnené na už existujúcich kontajnerových stanoviskách na triedený odpad (sklo, papier, plast).

Výhody

  • dodanie ZADARMO na základe uzatvorenej zmluvy
  • odvoz a recyklácia vyzbieraného elektroodpadu ZADARMO
  • snímanie naplnenosti kontajnerov pomocou senzorov – nie je potrebné nahlasovanie naplnenia
  • možnosť využiť materiály v rámci Informačnej podpory

Parametre

Použitie: do exteriéru

Plnenie: Vhadzovací otvor pre zber elektroodpad 50 x 40 cm; vhadzovací otvor pre zber batérií 6,5 x 3,5 cm

Rozmery: 145 x 135 cm a celková výška 190 cm

Objem: 2,15 m³

Podmienky pre umiestnenie stacionárneho kontajnera

  • na jeden stacionárny kontajner pripadá aspoň 1500 obyvateľov
  • je k dispozícii voľne prístupná spevnená plocha
  • uzavretie zmluvy o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov

Máte záujem o umiestnenie stacionárneho kontajnera vo vašej obci, kontaktujte príslušného regionálneho manažéra.