Sieť červeno-bielych kontajnerov na elektroodpad sa dostane k ďalším 45-tisíc Bratislavčanom

29. 7. 2022

Červeno-biele kontajnery sa do ulíc hlavného mesta dostali prvý krát ešte v roku 2020. Po úspechu medzi obyvateľmi jednotlivých mestských častí teraz k 29 umiestneným červeno-bielym kontajnerom v deviatich mestských častiach pribudnú ďalšie 3 aj v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Sieť na zber elektroodpadu tak bude mať k dispozícii 310 tisíc obyvateľov hlavného mesta.

Množstvo elektroodpadu sa každoročne zvyšuje. V tejto súvislosti, ku ktorej sa pridáva hrozba klimatickej krízy, je preto potrebné riešiť otázku ako správne a environmentálne zodpovedne naložiť so stále zvyšujúcim sa množstvom špeciálneho druhu odpadu. Elektrozariadenia obsahujú rôzne suroviny. Odovzdávaním elektroodpadu do červeno-bielych kontajnerov sa ľudia priamo podieľajú na účinnom využívaní zdrojov a získavaní hodnotných druhotných surovín, ktoré ASEKOL SK, spoločnosť prevádzkujúca projekt, získava vďaka recyklácii.

„Pri recyklácii elektroodpadu nejde len o získavanie druhotných surovín, ale aj o odstraňovanie nebezpečných látok, ktoré sa v elektrozariadeniach nachádzajú, hovorí Ronald Blaho, konateľ spoločnosti. Podľa jeho slov, elektroodpad, ktorý ľudia nevytriedia správnym spôsobom, končí často v zmesovom komunálnom odpade, a teda na skládke odpadu, alebo voľne v prírode. Tam sa stáva priamou hrozbou pre životné prostredie, živočíchy, ale aj ľudské zdravie.

Prispieť k zamedzeniu plytvania zdrojov a ochrane prírody budú môcť od konca júla aj Novomešťania. „Sme hrdí na to, že už aj obyvateľky a obyvatelia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto môžu triediť aj drobný elektroodpad. Pridali sme sa tak k ďalším mestským častiam v našom hlavnom meste, ktoré drobný elektrodpad už aktívne triedia“ hodnotí spoluprácu mestská časť Bratislava – Nové Mesto. V pilotnej fáze budú umiestnené 3 červeno-biele kontajnery v lokalitách Tomášikova 56, Junácka 1 a ulica Odbojárov 7. Ďalších 8 kontajnerov pribudne v nasledujúcich mesiacoch tak, aby sa zabezpečila čo najjednoduchšia prístupnosť pre všetkých obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Čo patrí do červeno-bielych kontajnerov?

mobilné telefóny
IT zariadenia
hobby náradie
kalkulačky
rádia
prehrávače
slúchadlá
fotoaparáty
videokamery
elektrické hudobné nástroje
kuchynské spotrebiče
elektronické hračky
batérie