Z DÔVODU PRETRVÁVAJÚCEHO VANDALIZMU Z PETRŽALKY STIAHNUTÉ UŽ 4 KONTAJNERY NA DROBNÝ ELEKTROODPAD

8. 2. 2021

V prvej polovici decembra 2020 spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o. v spolupráci s oddelením životného prostredia MČ Bratislava-Petržalka umiestnila 15 ks červeno-bielych kontajnerov na zber drobného elektroodpadu, batérií a akumulátorov na vybrané miesta.

Ani nie dva mesiace od ich umiestnenia eviduje mestská časť viaceré podnety k poškodeniu kontajnerov. Spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o. musela pre vandalizmus v niektorých prípadoch pristúpiť k radikálnejšiemu kroku, a to k úplnému stiahnutiu kontajnerov z ulíc. Ide zatiaľ o štyri prípady na Fedinovej ul., Jasovskej ul. 33, Mánesovom námestí a Švabinského ul..

Keďže spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o. momentálne nemá nové kontajnery, ktorými by tie poškodené nahradila, je preto ešte otázne, či sa na dané miesta vrátia. Služba odvozu a spracovania drobného elektroodpadu, batérií a akumulátorov je poskytovaná  bezodplatne. Momentálne sa v Petržalke nachádza 11 ks červeno-bielych kontajnerov, ktoré môžu obyvatelia využiť.

Mimo Bratislavského kraja, kde sú v mestách a obciach umiestnené kontajnery,  eviduje spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o. iba jeden prípad.

Mestská časť Bratislava-Petržalka preto vyzýva a prosí obyvateľov mestskej časti a jej návštevníkov, aby kontajnery využívali iba na to, na čo sú určené.

Do stacionárnych kontajnerov patria: mobilné telefóny, IT zariadenia, hobby náradie, kuchynské spotrebiče, elektronické hračky, batérie, všetok drobný elektroodpad s maximálnymi rozmermi 51x36x40 cm (napr. kalkulačky, rádia, prehrávače, slúchadlá, fotoaparáty, videokamery, elektrické hudobné nástroje…).

Do kontajnerov nepatria: televízory, monitory, žiarivky a úsporné žiarovky, komunálny odpad, zdravotnícky materiál, bio odpad a i..

Nevhadzujte do kontajnera elektroodpad, batérie a akumulátory, ktoré presahujú  rozmery vhadzovacieho otvoru, nebezpečný odpad, autobatérie, farby, plasty, oleje…

Je veľká škoda, že práve v Petržalke dochádza k poškodzovaniu kontajnerov na drobný elektroodpad, ktorý tvorí približne 1% z celkového objemu vyprodukovaného odpadu v najväčšej mestskej časti“, uvádza vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

Mestská časť zároveň vyzýva jej obyvateľov, aby v prípade zistenia  úmyselného poškodzovania kontaktovali mestskú políciu na telefónnom čísle +421 2 625 253 31 alebo  na 159. Obrátiť sa na okrskárov môžete aj prostredníctvom e-mailu okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk.

Vzhľadom na poškodenie kontajnera, ktoré presahuje výšku 266 €, dochádza takýmto konaním k spáchaniu trestného činu.