ZBER DROBNÉHO ELEKTROODPADU OD DECEMBRA UŽ AJ V PETRŽALKE

9. 12. 2020

Slovensko si čoraz viac osvojuje základy správneho triedenia odpadu. Avšak aj napriek rastúcim číslam je miera recyklácie odpadu pod priemerom Európskej únie, a to až o celých 10 percentuálnych bodov.  Zvýšiť podiel vytriedenej zložky z komunálneho odpadu v Petržalke majú aj  červeno-biele kontajnery určené na zber drobného elektroodpadu.  

15 unikátnych kontajnerov na najväčšom sídlisku v strednej Európe

Už od začiatku decembra budú v Petržalke umiestnené nové zberné nádoby určené na drobný elektroodpad. Až 15 nových červeno-bielych kontajnerov budú mať Petržalčania k dispozícii nonstop bez obmedzení. Ako hovorí vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková, nie je vylúčené, že tento počet mestská časť navýši. Dôvodom, prečo sa aj Petržalka rozhodla zapojiť do projektu „bol najmä záujem poskytnúť občanom ďalšiu službu v oblasti odpadového hospodárstva a zvýšiť tak mieru vytriedenia“ hovorí Vašková Kasáková. O význame unikátnych zberných nádob hovorí aj Ronald Blaho konateľ spoločnosti ASEKOL SK, ktorá projekt prevádzkuje „s 15 červeno-bielymi kontajnermi dokážeme v Petržalke vyzbierať 20 000 kilogramov drobného elektroodpadu ročne. Pri navýšení o 10 kusov by vyzbierané množstvo mohlo byť až 30 000 kilogramov za rok“, hovorí o možnostiach zberu Blaho.

Menej elektroodpadu v komunáli

Stacionárne zberné nádoby na zber drobného elektroodpadu sú štandardom už v mnohých slovenských mestách a obciach.  Významne prispievajú k ochrane životného prostredia. Obyvateľom slovenských samospráv uľahčujú cestu k správnej recyklácii a zamedzujú vzniku rizika, ktoré sa spája s nesprávnou manipuláciou s elektroodpadom. Ten častokrát končí v zberných nádobách na komunálny odpad a nakoniec na skládkach, kde do prostredia uvoľnuje nebezpečné a škodlivé látky. Od decembra je do projektu spoločnosti ASEKOL SK zapojená aj Petržalka. Tá je ako najväčšie sídlisko v strednej Európe aj najväčším producentom komunálneho odpadu. Ročne sa tu vyprodukuje viac ako 48 tisíc ton odpadu. Elektroodpad tvorí približne 1% z jeho celkového objemu. 

Dostatok zbernej kapacity

Nové červeno-biele kontajnery budú umiestnené v rôznych lokalitách mestskej časti, aby sa vytvorila čo najefektívnejšia zberná sieť. Každá z 15 nádob obsahuje senzor na snímanie naplnenia, vďaka čomu je možné zabezpečiť efektívne vyprázdňovanie zberných nádob. Červeno-biele kontajnery budú umiestnené v lokalitách:

 1. Križovatka Osuského – Hrobákova
 2. Haanova
 3. Ovsištské námestie
 4. Furdekova
 5. Rovniankova
 6. Mánesovo námestie
 7. Gercenova/ Záporožská
 8. Wolkrova
 9. Fedinova
 10. Švabinského 1
 11. Beňadická 21
 12. Budatínska 27
 13. Holíčska 13
 14. Jasovská 12
 15. Jasovská 33

Občania majú možnosť využívať aj aplikáciu spoločnosti Sensoneo,  vďaka ktorej  je možné sledovať naplnenie červenobielych kontajnerov a  nájsť nielen  najbližšiu nezaplnenú zbernú nádobu ale aj nahlásiť poškodenie.