15. 6. 2020

ODOVZDAŤ NEPOTREBNÉ MALÉ ELEKTROZARIADENIA MÔŽU OBYVATELIA RAČE POHODLNE,V BLÍZKOSTI SVOJICH DOMOVOV

Podľa Správy o stave životného prostredia, ktorú každoročne publikuje Ministerstvo životného prostredia SR, bol medziročný nárast produkcie odpadov v roku 2018 takmer 10%. Na jedného obyvateľa tak pripadlo 427 kg komunálneho odpadu. Trend zvyšovania produkcie odpadov, ktorého nárast sa očakáva aj v najbližších rokoch, sa týka rovnako produkcie elektroodpadu. V roku 2018 pripadlo na jedného obyvateľa 5,76 kg odpadu […]

Zistiť viac