9. 12. 2020

ZBER DROBNÉHO ELEKTROODPADU OD DECEMBRA UŽ AJ V PETRŽALKE

Slovensko si čoraz viac osvojuje základy správneho triedenia odpadu. Avšak aj napriek rastúcim číslam je miera recyklácie odpadu pod priemerom Európskej únie, a to až o celých 10 percentuálnych bodov.  Zvýšiť podiel vytriedenej zložky z komunálneho odpadu v Petržalke majú aj  červeno-biele kontajnery určené na zber drobného elektroodpadu.   15 unikátnych kontajnerov na najväčšom sídlisku v […]

Zistiť viac
23. 11. 2020

V SLIAČI VYZBIERALI 1 A POL TONY ELEKTROODPADU. SAMOSPRÁVY SI NOVÝ SYSTÉM ZBERU ELEKTROODPADU OBĽÚBILI.

Hlavným pilerom v systéme zberu elektroodpadu a použitých batérií na Slovensku je spotrebiteľ. Ten rozhoduje o tom, či elektroodpad z domácnosti skončí na skládke alebo v spracovateľskom zariadení na recyklácii. Doteraz najjednoduchšou možnosťou bolo využiť tzv. spätný zber, kedy sa starý spotrebič bezplatne odovzdá v predajni elektrospotrebičov pri nákupe nového. Zvyšujeme podiel vytriedenej zložky odpadu S unikátnym riešením ako zjednodušiť ľuďom zber […]

Zistiť viac
9. 9. 2020

ČERVENO-BIELE KONTAJNERY VYUŽÍVA UŽ 10% SLOVÁKOV

Spotreba elektroniky každý rok narastá a s ňou narastá aj množstvo elektroodpadu. Priemerný Slovák vyprodukuje ročne viac ako 7,5 kg odpadu z elektrozariadení z čoho vyplýva, že celkový objem elektroodpadu sa pohybuje v desiatkach miliónov kilogramov každý rok. Určitá časť sa recykláciou materiálovo zhodnotí, avšak stále veľká časť končí na skládke. Unikátny projekt, ktorého cieľom je zvýšiť mieru správneho nakladania […]

Zistiť viac
15. 6. 2020

ODOVZDAŤ NEPOTREBNÉ MALÉ ELEKTROZARIADENIA MÔŽU OBYVATELIA RAČE POHODLNE,V BLÍZKOSTI SVOJICH DOMOVOV

Podľa Správy o stave životného prostredia, ktorú každoročne publikuje Ministerstvo životného prostredia SR, bol medziročný nárast produkcie odpadov v roku 2018 takmer 10%. Na jedného obyvateľa tak pripadlo 427 kg komunálneho odpadu. Trend zvyšovania produkcie odpadov, ktorého nárast sa očakáva aj v najbližších rokoch, sa týka rovnako produkcie elektroodpadu. V roku 2018 pripadlo na jedného obyvateľa 5,76 kg odpadu […]

Zistiť viac